Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on enemmän kuin kahden SOTE-organisaation summa

Sote-uudistukseen valmistautumisen aika on ollut pitkä. Aloittaessani toista kauttani Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnassa vuonna 2017 olin valmistautunut siihen, että lautakuntakaudestani tulee lyhyt. Toisin kävi. Nyt meneillään oleva kolmas kausi tulee päättymään kesken, mikä on hyvä asia. Matkaa on kuitenkin vielä valmiiseen hyvinvointialueeseen melkoisesti.

Mistä tässä kaikessa on kyse? Miten hyvinvointialue mahdollistaa entistä paremmat palvelut alueen asukkaille?

Vantaalla asuu 240 000 asukasta ja Keravalla 37 000. Alueuudistuksessa näiden kahden hyvin erikokoisen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimet siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Mielestäni tärkeimmät onnistumisen edellytykset ovat tässä:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on enemmän kuin kahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimien summa. Hyvinvointialue on uusi organisaatio, jossa tulee luoda uusia ja aiempaa vaikuttavampia toimintamalleja ja prosesseja. 

On varottava tilannetta, jossa Keravan sote sulautuu Vantaan soteen. Sulautumisen myötä emme saavuta lisäarvoa kummankaan kunnan asukkaille.

Sekä Vantaalla, että Keravalla on verrattain toimivia julkisia palvelukokonaisuuksia sekä niitä, jotka eivät toimi. Uuden luomisessa kummankin kaupungin toimivien palveluprosessien mallittamisen myötä on mahdollista tarjota entistä paremmat palvelut koko alueen asukkaille. Joskus on tarpeellista myös yksinkertaisesti lopettaa tekemästä sitä mikä ei toimi ja kokeilla jotain aivan uutta.

Hyvinvointialueen palveluiden tulee vastata kaikkien alueen asukkaiden tarpeisiin yhdenvertaisesti. Koska Keravalla on tiivis asukaskeskittymä, on tarpeellista että Keravan alueella säilyy merkittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Keravan alueella sijaitsevat palvelut voivat palvella myös Vantaan pohjoisosan hyvinvointialueen asukkaita. Palveluiden tulee olla saavutettavia ja niiden vaikuttavuutta pitää seurata ajantasaisesti. 

On tärkeää, että hyvinvointialueen luottamustoimiin valitaan sosiaali- ja terveysalan substanssiosaajia. Omalta osaltani haluan olla vaikuttamassa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekoon, meidän jokaisen edun mukaisesti.Kommentit

Suositut tekstit