ALUEVAALIT OVAT MYÖS SOSIAALIPALVELUIDEN VAALIT


Aluevaaleista keskustellessa terveyspalveluiden uudistaminen on jo saanut ansaitsemansa painoarvon. On kuitenkin tärkeää muistaa, että aluevaaleissa on terveyspalveluiden lisäksi kyse myös sosiaalipalveluista, jotka muodostavat pohjan alueen ihmisten hyvinvoinnille. Harva meistä on sosiaalihuollon asiakas koko ikänsä, mutta lähes jokainen meistä on sitä jossain vaiheessa elämäänsä.

Usein sosiaalihuolloksi mielletään palvelut, joita käyttävät vain heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Sosiaalihuollon palveluvalikko on tosiasiassa erittäin laaja. Osa palveluista on suunnattu rajatummalle ihmisryhmälle kuten esimerkiksi vammais- tai päihdepalvelut ja osa koskettaa laajemmin alueen asukkaita, kuten esimerkiksi perhepalvelut ja ikäihmisten palvelut. Edellisten järjestämisessä tulee huomioida myös erityispalveluita käyttävien tarpeet.

Sosiaalihuollon palveluiden tavoitteena on edistää yksilöiden ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta. Tämä tapahtuu tukemalla ihmisten elämänhallintaa ja toimintakykyä. Palveluiden painopisteen pitää olla ennaltaehkäisevissä palveluissa, joiden suunnitteluun ja toteutukseen hyvinvointialueen tulee panostaa alkumetreiltä lähtien. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvinvoivaa ja osaavaa henkilöstöä sekä hyvää sosiaalialan ammatillista johtamista. On tärkeää huomioida, että kaikkien sosiaalihuollon palveluiden tulee olla saavutettavia niitä tarvitseville. Tämä edellyttää toimivaa pääsyä palvelutarpeen arviointiin, palveluiden saatavuutta ja sellaista asiakasmaksutasoa, joka ei poissulje mahdollisuutta palveluiden käyttämiseen.  Nämä ovat asioita, joita haluan pitää esillä ja ajaa eteenpäin aluevaltuustossa.

Sosiaalipalveluiden käytöllä ja sosiaaliturvaetuuksien saamisella on kiinteä yhteys terveyteen, mutta palveluiden hakemisen vaikeuden ja muiden syiden takia vain osa niitä tarvitsevista hakeutuu avun piiriin. Tällä on pidemmällä aikavälillä sekä yksilölle, että yhteiskunnalle kielteisiä vaikutuksia ja se lisää kustannuksia.

Ajoissa aloitettujen ja oikein kohdennettujen ennaltaehkäisevien toimien avulla apua voidaan tarjota ennen tilanteen kriisiytymistä. Toisaalta yllättävän kriisin sattuessa kuka vain saattaa tarvita sosiaalipalveluita, jolloin niiden joustavan saatavuuden merkitys korostuu entisestään.

Sote-uudistuksen tavoitteena on palveluiden saatavuuden ja laadun lisääminen. Pidetään huolta siitä, että tuleva Keravan ja Vantaan hyte-alue vastaa asukkaiden tarpeisiin ja vahvistaa hyvinvointia nykyistä paremmin. Haluan omalta osaltani sosiaalialan ammattilaisena ja keravalaisena sote-poliitikkona olla mukana kehittämässä alueen ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.Kommentit

Suositut tekstit