Toteutuuko tasavertaisuus?Viime kesäkuussa solmittiin YK:n vammaissopimus, jonka tavoitteena on varmistaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja se, ettei minkäänlaista syrjintää tapahdu. Suomessa vammaisoikeuksien ratifiointi edellytti lainsäädännöllisiä muutoksia, kuten esimerkiksi kehitysvammalain muutoksen itsemääräämisen vahvistamiseksi.

Muutos edellyttää asennemuutosta kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Ei riitä, että puhutaan yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta ilman, että asennemuutos näkyy teoissa ja käytännön tasolla.

Miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on muuttanut vammaisen ihmisen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia Keravalla? Tätä en osaa arvioida, mutta tehtävää meillä on vielä paljon. Haluan olla mukana asenneremontissa.

Kommentit

Suositut tekstit