OsallisuudestaOsallisuus on nykyään osa jokapäiväistä kieltä ja se mainitaan monessa yhteydessä. Oikeastaan osallisuus -sanaa uhkaa jo inflaatio, vaikka todellisuudessa osallisuus sekoitetaan usein osallistumiseen. Edellisestä esimerkkinä mainittakoon vaikkapa palvelusuunnitelmapalaveri, johon päämiehen lisäksi osallistuu moniammatillinen tiimi ammattilaisia. Päämies osallistuu tapaamiseen, mutta päätökset tekevät muut osapuolet, joilla osalla on päämiehen edun toteutumisen näkökulmasta toisistaan eriävät mielipiteet. Kysyttäessä suurin osa kokoukseen osallistuneista kertoo päämiehen olleen osallinen päätöksissä, mutta päämieheltä asiasta ei kysy kukaan.

Osallisuuden pitäisi olla jokaisen oikeus, joka toteutuu kaikkialla ja koko ajan. Osallisuuteen tukeminen ja sen vahvistaminen pitäisi olla jokaisen palveluita suunnittelevan ja toteuttavan ihmisen selkärangassa ja asenteissa, riippumatta siitä mistä palveluista on kyse.

Käytännössä osallisuus on eriarvoistumisen ja syrjäytymisen vastakohta. Osallisuus toteutuu silloin, kun ihmisellä on aito mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Osallisuus tarkoittaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin - terveyteen, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja vapaa-aikaan.

Sanon nyt ääneen sen, mitä en haluaisi alan ammattilaisena myöntää. Viimeisen parin vuoden huolestuttava trendi sosiaali- ja terveysalalla näyttää olevan se, että vaikka suurin osa palvelutarjontaa ohjaavista laista eivät ole muuttuneet, niiden tulkinta on muuttunut. Inhimillinen ja jokaisen ihmisen parasta mahdollista hyvinvointia edistävä ajattelutapa on vaarassa taloudellisten ja kovien arvojen edessä murtua. Edellisestä ei voi syyttää yksittäistä työntekijää, joka kokee useimmiten lisääntyvää stressiä arvojen vastaisen työn tekemisestä.

Kuntapäättäjille tämä on pysähtymisen paikka. Sosiaali- ja terveyspalveluista ei saa säästää.

Kun kuulin Keravan soten huikeasta ylijäämästä viime vuodelta, en kokenut tältä osin lautakuntalaisena onnistuneeni luottamustehtävässäni. Vaikka tuloksen ennustettavuus mm. HUS:n palautusten osalta oli vaikeasti ennakoitavissa, sosiaali- ja terveystoimialan kohdalla yli parin miljoonan tulos ei voi olla tavoiteltava.

En ehkä valinnut parasta tapaa hakea itselleni kuntapäättäjän paikkaa kertomalla, mikä ei kohta päättyvällä kaudella onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen ihmisen osallisuuden vahvistumista edistäviin päätöksiin ja toimiin olen kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa täysin sitoutunut, kaikissa toimintaympäristöissäni. 


Osallisuus on jokaisen oikeus.

Kommentit

Suositut tekstit